Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Baby hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Bepaal zelf de achternaam
 
Tegenwoordig kan je zelf kiezen welke achternaam jouw kind zal dragen; die van de moeder of die van de vader. Indien er geen keuze wordt gemaakt, wordt automatisch een achternaam toegewezen.
Jouw burgerlijke staat, je bent wel of niet getrouwd, is bepalend bij het automatisch toekennen van de achternaam van jouw kind.

Gehuwde ouders

Een kind geboren in een huwelijk krijgt automatisch de geslachtsnaam van de vader, maar sinds januari 1998 kunnen kinderen de geslachtsnaam van de vader f die van de moeder krijgen. Wordt er gekozen voor de achternaam van de moeder, dan moet dit vastgelegd worden in een akte van naamskeuze. Deze akte moet worden opgemaakt in het bijzijn van de moeder en vr het opmaken van de geboorteakte. Dat kan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan alleen als het je eerste kind is. Een tweede of derde kind krijgt namelijk automatisch de naam van het broertje of zusje, zodat er in het gezin eenheid van naam blijft. De naamskeuze geldt voor alle kinderen van dezelfde moeder en vader. Als de ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van de baby zal de rechter beslissen.

Ongehuwde ouders

Tot 1998 kreeg het kind, wanneer het was erkend door de vader, automatisch de achternaam van de vader. Onder de huidige regels krijgt het kind automatisch de geslachtsnaam van de moeder. De vader kan het kind erkennen. Hij bevestigd dat hij ‘officieel’ de vader is, waardoor het kind de nationaliteit van de vader krijgt en waardoor de afstamming is geregeld. Maar het erkende kind krijgt niet automatisch de geslachtsnaam van de vader. Is het de bedoeling dat het kind de geslachtsnaam van de vader gaat dragen, dan zul je ruim voor de verwachte geboortedatum van je baby een akte van naamskeuze moeten laten opmaken. Dit kan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het opmaken van deze akte dienen beide ouders aanwezig te zijn. Wanneer er geen akte van naamskeuze wordt gemaakt, krijgt het erkende kind de achternaam van de moeder.

Na de geboorteaangifte is geen akte van naamskeuze meer mogelijk.  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Babynamen Inhoud

 

Tips
voor het
kiezen van
een goede voornaam


Geboorte
aangifte
:
Hoe &
Wanneer


Nederlands babynamen:
TOP 20
van Nu
TOP 20
van Toen


Baby-
voornamen overzicht

 

 

   

 

 

 

 

     


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net