Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Recht op Kinderbijslag
 
De kinderbijslag is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). In principe hebben alle Nederlandse ouders recht op kinderbijslag.

In principe kan je zolang jouw kinderen de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, aanspraak maken op kinderbijslag. Doorgaans is iedereen die in Nederland woont en / of werkt verzekerd voor de AKW. Als je niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en loonbelasting betaalt, heb je meestal ook recht op kinderbijslag.
Zowel de vader als de moeder hebben beide recht op kinderbijslag. Slechts één ouder mag het uiteindelijk bedrag ontvangen. Neem hierbij de volgende twee situaties in acht:

1) Beide ouders zijn bij elkaar

In onderling overleg moet er worden uitgemaakt wie de kinderbijslag ontvangt. Als dit niet lukt of men komt er niet uit. Dan gaan de aanspraken van de vrouw voor.

2) De ouders zijn niet meer bij elkaar

Alleen de verzorgende ouder heeft recht op de kinderbijslag.

Kortom, om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moet in principe voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minimaal 1 kind dat niet ouder is dan 18 jaar
  • Je woont of/ en werkt in Nederland en betaalt belasting


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
   
      

< Terug naar Kinderbijslag InhoudAanvragen kinderbijslag


Peildata voor kinderbijslag


Verschillende factoren bepalen de hoogte van  kinderbijslag


Kinderbijslag Sociale Verzekerings
tabellen:
 

Tabel A
Tabel B
Tabel C

 

Geboorte- aangifte doen
 

 

 

 

 

     


copyright © 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net