Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
 

  

hoekjel.gif (823 bytes) TIPS hoekjer.gif (85 bytes)

Voor
Kinder opvang

hoekjel.gif (823 bytes)   hoekjer.gif (85 bytes)
          

       

Kosten van kinderopvang
 
Er zijn verschillende manieren om de zorg van een kind (gedeeltelijk) aan anderen over te dragen. Natuurlijk hangt er aan iedere vorm van kinderopvang een ander prijskaartje.

De kosten voor kinderopvang kunnen gedrukt worden. Verscheidene vormen van kinderopvang zijn door de overheid gesubsidieerd en is het mogelijk om voor een gesubsidieerde kindplaats in aanmerking te komen. De wachtlijst voor de subsidieerde plaatsen is wel lang. Veel kosten voor kinderopvang zijn tevens aftrekbaar voor de belasting.


  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
Vormen van kinderopvang
  • Kinderdagverblijf
  • Gastouderopvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Naschoolse opvang
  • Flexibele dagopvang
  • 24-uurs opvang

      

Inhoud
Kinderopvang
kosten

  
Overzicht gemiddelde prijzen kinderopvang
voor het jaar 2000


Financiering van kinderopvang
Gesubsidieerde kinderopvang
Particuliere kinderopvang
Kinderopvang via de werkgever
Ouderbijdrage tabellen
 
 

 

 

 

 

   


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net