Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Baby hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 

< Terug naar Kinderopvang Inhoud

          

       

Voordelen & nadelen van Kinderopvang
 
Het gevoel dat je jouw kind in de steek laat als je het naar een kinderopvang brengt, hoeft niet terecht te zijn. Kinderopvang is in Nederland goed geregeld en het kan een positieve invloed hebben op jouw kind.
De kwaliteit van de kinderdagverblijven is door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden beoordeeld. De overheid is mede debet aan de hoge kwaliteit van de kinderdagverblijven. Zij heeft eisen gesteld aan bijvoorbeeld de opleiding van de verzorgers en de kindergroepsgrootte. Als gekeken wordt naar de kwaliteit, zoals de dagelijkse individuele zorg voor de kinderen; de activiteiten die van belang zijn voor hun ontwikkeling en het interieur dan blijkt dat in geen enkel ander land de kinderdag- verblijven zo goed zijn geregeld als in Nederland.

De voordelen van jouw kind(eren) naar kinderopvang te brengen zijn onder andere:

  • Jij / je partner kan (gedeeltelijk) in het arbeidsproces blijven
  • Je partner of jij hebt de gelegenheid om enkele dingen te doen/ regelen waar je anders niet meer aan toe komt
  • Er hoeft geen beroep gedaan te worden op familie of kennissen
  • Je bent altijd verzekerd van opvang (handig in onverwachte situaties)
  • Jouw kind ontwikkelt zich, door met anderen in aanraking te komen en door in een andere omgeving te zijn

Nadelen

Bij de voordelen van kinderopvang kunnen kanttekeningen geplaatst worden. Door een kinderopvang wordt de opvoeding van de ouders gedeeltelijk overgenomen. In de praktijk blijkt dat ouders en leidsters bijna nooit overleggen over hun opvoedingsstandpunt en hoe het gehanteerd zal worden. Het kan voor een kind verwarrend zijn om (verschillende) opvoeders te hebben die niet steeds hetzelfde patroon volgen. Echter, omdat de situatie bij een kinderopvang anders is dan thuis, hoeft dit in de praktijk niet tot problemen te leiden. Een kind kan snel aanvoelen dat in een andere situatie andere regels gelden.

Doordat jouw kind in een omgeving komt met andere kinderen loopt het eerder kans om besmet te worden met een ziekte. Natuurlijk wordt dit door de kinderopvang zo goed mogelijk tegen gegaan door zieke kinderen te weren. Je dient daarom ook altijd een oppas achter de hand te hebben in het geval dat jouw kind ziek is.  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
  
      
 
 
Tips voor
KinderopvangSoorten kinderopvang


Kosten van kinderopvang


Nuttige adressen voor kinderopvang

 

  

 

 

 

 

 

 


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net